• Designer – Thương Mại Điện Tử EcomHolic – DES377

  Công Ty Thương Mại Điện Tử EcomHolic Tuyển Dụng

  Thỏa thuận

  Hà Nội

  trong Việc làm

  Hạn cuối: 15/09/2021

  Nhân Viên R&D Creative – Thương Mại Điện Tử EcomHolic – RD376

  Công Ty Thương Mại Điện Tử EcomHolic Tuyển Dụng Nhân Viên R&D Creative

  Thỏa thuận

  Hà Nội

  trong Việc làm

  Hạn cuối: 15/09/2021

  Nhân Viên Creative Content – Công Ty Công Nghệ Payme – CT375

  Công Ty Công Nghệ Payme Tuyển Dụng Nhân Viên Creative Content

  Thỏa thuận

  Hồ Chí Minh

  trong Việc làm

  Hạn cuối: 20/09/2021

  Designer – Công Ty Dịch Vụ Cung Ứng Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực HRL – DES374

  Công Ty Dịch Vụ Cung Ứng Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực HRL Tuyển Dụng Nhân Viên Thiết Kế

  Từ 10-20 triệu

  Hà Nội

  trong Việc làm

  Hạn cuối: 31/08/2021

  Designer – Công Ty Earable Việt Nam – DES373

  Công Ty Earable Việt Nam Tuyển Dụng Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

  Trên 20 triệu

  Hà Nội

  trong Việc làm

  Hạn cuối: 31/08/2021

  Cộng Tác Viên Quản Trị Fanpage – Ứng Dụng MochiMochi – CT372

  Ứng Dụng MochiMochi Tuyển Dụng Cộng Tác Viên Quản Trị Fanpage Tiếng Nhật

  Dưới 5 triệu

  Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh

  trong Việc làm

  Hạn cuối: 22/08/2021

  Thực Tập Sinh Thiết Kế – Công Ty Phát Kiến Gia – DES371

  Công Ty Phát Kiến Gia Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Thiết Kế 2021

  Thỏa thuận

  Hồ Chí Minh

  trong Việc làm

  Hạn cuối: 16/09/2021

  Nhân Viên 3D Modeler – Công Ty CELEBe Việt Nam – DES370

  Công Ty CELEBe Việt Nam

  Thỏa thuận, Trên 20 triệu

  Hà Nội

  trong Việc làm

  Hạn cuối: 30/09/2021

  Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa – Tập Đoàn Kinh Tế Đa Lĩnh Vực Apec Group – DES369

  Tập Đoàn Kinh Tế Đa Lĩnh Vực Apec Group

  Thỏa thuận

  Hà Nội

  trong Việc làm

  Hạn cuối: 05/09/2021

  Nhân Viên UX Design – Công Ty Chứng Khoán SSI – DES368

  Công Ty Chứng Khoán SSI

  Thỏa thuận

  Hồ Chí Minh

  trong Việc làm

  Hạn cuối: 30/09/2021